Kerkdienst: ds. Margreeth Heijnis

Kerkdienst: ds. Margreeth Heijnis

Datum
20 augustus 2023
Locatie
Pastoor van Laakstraat 30, Lent
Tijd
10:00
Soort
Kerkdienst

1e collecte: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) – nader te bepalen doel
2e collecte: 4-plek