Geloof & mystiek

Datum
2 maart 2023
Locatie
Dorpsstraat 54, Oosterhout
Tijd
20:00
Soort
Activiteit

Op donderdag 2 maart zal Mariska van Beusichem, predikant te Utrecht, ons meenemen in de wereld van de mystiek. Zij schreef haar proefschrift over de geestelijke weg van de Franse karmelietes Thérèse van Lisieux (1873-1897). Deze op 24-jarige leeftijd aan TBC overleden jonge vrouw schreef een prachtige biografie die in veertig talen is vertaald. De reden voor haar populariteit is dat ze laat zien hoe de liefde haar roeping werd, en hoe de kleine weg haar spiritualiteit vormde. Zo laat ze zien dat de liefde van God niet in bijzondere heldendaden of verheven visioenen, maar in het gewone alledaagse leven zichtbaar wordt. Thérèse heeft op haar sterfbed gezegd dat ze het vanuit de hemel rozen wilde laten regenen. Daarmee bedoelde ze goede werken om het geloof te sterken. Dat er nog steeds zoveel mensen door haar worden geraakt en geïnspireerd tot een liefdevol leven, laat zien dat de rozenregen nog niet voorbij is.

Mariska van Beusichem is niet alleen een kenner van onder andere Tomas à Kempis en Thérèse van Lisieux, maar weet op een aansprekende manier ook mensen die denken niets met mystiek te hebben te boeien en – al is het maar met een aarzelend begin – te interesseren voor deze in de calvinistische traditie misschien te weinig belichte kant van het christendom.

Van harte welkom!